Jesteś tutaj: Home > Reklama ogólnie > Domeny internetowe w świetle prawa.

Domeny internetowe w świetle prawa.

Biznes z wykorzystaniem domen jest stosunkowo młodym rodzajem działalności i szybko zdobywa rzeszę sympatyków. Pojawiła się konieczność prawnego uregulowania zasad tej działalności.
Prawne aspekty działania domen, zwłaszcza zagadnienia związane z rejestracją i używaniem domen stanowi pole zainteresowań polityków krajowych i unijnych. Wiąże się to z rosnącą wartością ekonomiczną domen, coraz większym zainteresowaniem domenami wśród internautów, wydajnością domen w prowadzeniu internetowego biznesu. Coraz powszechniejsze wykorzystanie domen powoduje, że rośnie liczba problemów prawnych dotyczących funkcjonowania domen w przestrzeni wirtualnej. W Polsce rozstrzyganiem sporów związanych z funkcjonowaniem domen zajmuje się przede wszystkim Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Z punktu widzenia prawa domena nie jest własnością intelektualną. Choć nie jest rzeczą, to w praktyce pojawia się, jako przedmiot umowy najmu, sprzedaży, leasingu, a więc staje się obiektem handlowym i materialną wartością.. W prawie polskim i prawie wielu państw Unii Europejskiej nie ma normatywnej definicji, brakuje przepisów dotyczących domen. W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej domena internetowa zdefiniowana jest w dwóch rozporządzeniach. Domena internetowa definiowana jest, jako „przyjazna człowiekowi transkrypcja adresu internetowego”. To skomplikowane sformułowanie oznacza, że domena jest tłumaczeniem numerycznego IP komputera na ciąg wyrazów zrozumiałych dla użytkownika. W ustawodawstwie europejskim podkreśla się, że każda domena jest niepowtarzalna, bowiem niemożliwa jest rejestracja dwóch takich samych domen. O pierwszeństwie rejestracji domeny decyduje pierwszeństwo złożenia wniosku o zarejestrowanie domeny.

Napisz komentarz

Musisz się zalogować żeby móc komentować.